Kredyt studencki — idealne rozwiązanie dla studentów i doktorantów? Sprawdź, jak otrzymać kredyt i utrzymać się na studiach

Rozpoczęcie studiów to ważny moment w życiu młodego człowieka. Pójście na studia nieodłącznie związane jest ze wkroczeniem w nowy etap dorosłości, a to z kolei wiąże się z niemałymi kosztami. Wynajęcie mieszkania czy pokoju w akademiku, opłacenie czesnego lub zakup drogich podręczników, a przede wszystkim koszty życia w dużych, uniwersyteckich miastach to duże kwoty. Niestety, nie każdego stać na edukację, a pomoc rodziców nie zawsze jest wystarczająca. Czy w takich przypadkach musisz pożegnać się z uzyskaniem wyższego wykształcenia? Niekoniecznie! Sprawdź, czym jest kredyt studencki, czy możesz się o niego starać oraz dowiedz się, na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć. 

Na czym polega kredyt studencki?

Kredyt studencki to jedna z opcji wsparcia finansowego dla studentów. Pieniądze z kredytu wypłacane regularnie co miesiąc przez cały okres trwania studiów, a jego przyznanie nie zależy od tego, czy student otrzymuje aktualnie stypendia lub inne formy wsparcia. Jedynym warunkiem jego przyznania (oprócz oczywiście posiadania statusu studenta) jest dochód — nie może on przekroczyć kwoty 3000 zł na osobę w rodzinie w roku ubiegania się o kredyt. 

Tego rodzaju kredyty udzielają wybrane banki komercyjne, a korzystne warunki są możliwe dzięki wsparciu z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanego z budżetu państwa. Wysokość kredytu zależy od decyzji studenta. Może on otrzymywać na swoje konto od 400 do 1000 złotych miesięcznie. 

Kredyt studencki a kredyt dla studenta — jaka jest różnica?

„Kredyt studencki” i „kredyt dla studenta” to często używane terminy, które mogą sugerować podobne znaczenie. Warto jednak wiedzieć, że różnica jest kolosalna. Kredyt studencki jest specjalnym rodzajem kredytu stworzonym dla studentów, mającym na celu finansowanie kosztów związanych z edukacją. Zazwyczaj oferuje korzystne warunki, takie jak niższe oprocentowanie lub dłuższy okres spłaty, a sam okres spłaty rozpoczyna się po ukończeniu studiów. Natomiast „kredyt dla studenta” to bardziej ogólny termin odnoszący się do dowolnego rodzaju kredytu, który może być zaciągnięty przez osobę studiującą, niekoniecznie związanego z edukacją. Może to być kredyt na zakup samochodu, mieszkania lub inne cele. Warunki i oprocentowanie zależą od rodzaju kredytu i instytucji finansowej udzielającej kredytu. Spłata niekoniecznie jest powiązana z ukończeniem studiów. 

Jak otrzymać kredyt studencki? Warunki i formalności

Aby otrzymać kredyt studencki, należy:

 • posiadać status studenta, pod warunkiem że nie ukończyło się jeszcze 30. roku życia (w przypadku studiów doktoranckich – 35. roku życia),
 • nie przekraczać wskazanego progu dochodu na osobę w rodzinie (3000 zł).

O kredyt można starać się również przed rozpoczęciem studiów. Wówczas środki zaczną wpływać na konto w momencie rozpoczęcia roku akademickiego. Wniosek o kredyt powinien zostać złożony w jednej z 3 instytucji, które współpracują z Funduszem Kredytów Studenckich:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Wniosek o kredyt można składać cały rok, zatem nieważne czy rok akademicki dopiero się zaczyna czy może trwa w najlepsze od kilku miesięcy, student ma prawo złożyć wniosek kredytowy. Rozpatrzenie wniosku otrzymuje się w ciągu 30 dni.

Skąd pieniądze na studia

Ile wynosi kredyt studencki?

Kredyt wypłacany jest w różnych miesięcznych kwotach w wysokości:

 • 400 zł (rata obniżona),
 • 600 zł (rata podstawowa),
 • 800 zł lub 1000 zł (rata podwyższona).

To, jaką kwotę student chce otrzymywać w skali miesiąca, należy wskazać we wniosku kredytowym. Warto dokładnie przyjrzeć się swojemu budżetowi, aby dobrze oszacować niezbędną kwotę.

Na co można przeznaczyć kredyt studencki?

Kredyt studencki można przeznaczyć na pokrycie różnych kosztów związanych z edukacją i życiem studenckim, takie jak opłaty za studia, podręczniki, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty za dojazdy, komputer, materiały do nauki, a także na inne potrzeby związane z uczestnictwem w życiu akademickim. Nikt nie wymaga od studenta pobierającego kredyt, aby rozliczał się z bankiem i przedstawiał dokumentację, w której wykaże, na co konkretnie przeznaczył w danym miesiącu kwotę kredytu.

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego?

Rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego odbywa się dopiero po upływie dwóch lat od ukończenia studiów. Ten okres pozwala absolwentom na znalezienie pracy i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. Co więcej, spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Oprocentowanie wynosi tylko połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż okres pobierania kredytu. Zatem miesięcznie absolwent spłaca tylko połowę tego, co otrzymywał: na przykład, jeśli student pobierał 600 zł miesięcznie, po dwóch latach miesięczny koszt kredytu wyniesie 300 zł. 

Dodatkowo, absolwenci, którzy ukończyli studia w gronie 10% najlepszych studentów, mogą liczyć na obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu. To dodatkowy bonus dla tych, którzy osiągnęli doskonałe wyniki w nauce, a przy okazji świetna motywacja do przyłożenia się do egzaminów!

Czy można liczyć na całkowite umorzenie kredytu studenckiego?

Istnieją sytuacje, w których można liczyć na całkowite umorzenie kredytu studenckiego. Jednym z takich przypadków jest właśnie uzyskanie bardzo wysokich wyników w nauce i ukończenie studiów w gronie absolwentów plasujących się w najlepszych procentach. W takim przypadku przewidziane jest obligatoryjne umorzenie części, ale niekiedy również całości kredytu. Warto jednak pamiętać, że umorzenie kredytu studenckiego zazwyczaj nie jest automatyczne. Absolwenci muszą spełnić określone kryteria i złożyć wniosek o umorzenie w odpowiednim czasie. 

Nawet jeśli nie otrzymałeś wysokich wyników w nauce, trudna sytuacja życiowa, która uniemożliwia spłatę kredytu, może być podstawą do jego umorzenia. Wówczas Minister Edukacji podejmuje decyzję o odroczeniu płatności, umorzeniu części kredytu, a szczególnych przypadkach nawet całości kwoty.

Kredyt studencki

O jakie inne wsparcie finansowe może ubiegać się student?

 • Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie oceny sytuacji finansowej studenta i jego rodziny. Ma na celu wsparcie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. To, czy stypendium socjalne zostanie Ci przyznane, zależy od dochodów na osobę w rodzinie. Każda uczelnia ustala inny próg dochodów, zazwyczaj wahający się w granicach 1050 – 1300 złotych na osobę. Wniosek możesz złożyć w sekretariacie swojej uczelni po rozpoczęciu roku akademickiego. Stypendium socjalne może wynieść nawet 1000 zł miesięcznie, co zdecydowanie może pomóc ci na drodze edukacji.
 • Stypendium rektorskie przyznaje się na podstawie osiągnięć akademickich i wyników w nauce. Nagradza się w ten sposób uzdolnionych studentów za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kwota stypendium zależy od indywidualnych ustaleń rektora uczelni. Nie martw się, jeśli nie masz żadnych dodatkowych osiągnięć — na niektórych kierunkach wystarczą dobre wyniki w nauce, aby uzyskać pomoc.
 • Bezpłatne lub tanie materiały dydaktyczne. Niektóre uczelnie oferują dostęp do bezpłatnych lub tanich materiałów dydaktycznych, co może pomóc zmniejszyć koszty edukacji. Może to być darmowy pakiet Office czy dostęp do podręczników.

Nawet jeśli uzyskanie wsparcia finansowego będzie dla Ciebie z różnych powodów trudne, możesz spróbować znaleźć pracę w ramach umowy zlecenie. Oczywiście, jeśli studia są bardzo wymagające, ciężko będzie połączyć ze sobą pracę i naukę, jednak w wielu miejscach pracodawcy oferują elastyczne godziny pracy, które możesz dostosować do swojego planu zajęć.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania dotyczące kredytu studenckiego

Czy wymagane jest poręczenie kredytu studenckiego?

W Polsce kredyty studenckie nie wymagają poręczenia. Udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach programu „Dostępne Kredyty” i przyznawane bez konieczności posiadania poręczyciela. Student może ubiegać się o kredyt studencki na własny rachunek i odpowiada za spłatę kredytu w przyszłości.

Czy można zmienić kwotę, która jest miesięcznie wypłacana w ramach kredytu?

Tak, istnieje możliwość zmiany kwoty, którą student pobiera w ramach kredytu studenckiego–zarówno zwiększenie sumy, jak i jej zredukowanie w zależności od potrzeb.

Kto spłaca odsetki kredytu studenckiego?

W przypadku odsetek, przez cały okres trwania edukacji i 2 lata po jej zakończeniu, wszystkie naliczone przez bank odsetki spłaca państwo. Po tym okresie odsetki kredytu pokrywa student, spłacając miesięczne raty kredytu.