Co składa się na całkowity koszt pożyczki online?

Odsetki, prowizje i inne opłaty, a do tego kilka enigmatycznie brzmiących pojęć, takich jak RRSO – czasem trzeba się nieco nagłowić, aby zrozumieć, co zawiera całkowity koszt pożyczki, np. tej zawieranej w instytucji pozabankowej. Na szczęście jednak wszystko jest dużo prostsze, niż mogłoby się wydawać. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyjaśnienia tematyki całkowitego kosztu pożyczki wraz z szeregiem przykładów.

Czym są koszty pożyczki?

Koszt pożyczki to różnica pomiędzy zwracaną a zaciągniętą kwotą pieniędzy. Istotne jest to, by rozróżniać całkowitą kwotę pożyczki od całkowitego kosztu pożyczki. Choć brzmi to nieco enigmatycznie, to wszystko łatwo zrozumieć na przykładzie:

 1. Całkowita kwota pożyczki = 5000 zł
 2. Całkowita kwota do zwrotu = 6000 zł
 3. Całkowity koszt pożyczki = 1000 zł (6000 zł – 5000 zł)

Całkowita kwota pożyczki to więc ilość pieniędzy, jaką pożyczkobiorca otrzymał od pożyczkodawcy. Całkowity koszt pożyczki to zaś wszelkiego typu opłaty i odsetki zapłacone za skorzystanie z danej oferty pożyczkowej.
Z pojęciem całkowitego kosztu pożyczki łączy się RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. Zasadniczo, im niższe całkowite koszty pożyczki i RRSO, tym dana oferta pożyczkowa jest korzystniejsza dla klienta.
Koszty pożyczki opłacane przez pożyczkobiorców trafiają do pożyczkodawców. Jest to więc swoiste wynagrodzenie np. dla instytucji pożyczkowej. Uzyskane w ten sposób środki pożyczkodawcy wykorzystują na opłacenie kosztów działalności, np. wynagrodzenia dla pracowników, czy utrzymanie serwisu internetowego.

Co składa się na koszt pożyczki internetowej?

Powszechnie wiadomo, że pożyczki na dowód online oznaczają minimum formalności. Nie dziwi więc, że w ich przypadku zazwyczaj pojawiają się tylko dwie kategorie kosztów:

 • Prowizja, którą klient opłaca za udzielenie pożyczki.
 • Odsetki od pożyczonej kwoty, czyli procent naliczany od wysokości pożyczonego kapitału.

Po zsumowaniu prowizji i odsetek otrzymuje się całkowity koszt pożyczki internetowej. Następnie odnosi się go względem pożyczonej kwoty i okresu kredytowania, by wyliczyć RRSO. Kolejny raz wszystko najłatwiej zrozumieć na przykładzie:

 1. Całkowita kwota pożyczki = 5000 zł
 2. Prowizja = 970 zł
 3. Odsetki = 30 zł
 4. Całkowity koszt pożyczki = 1000 zł (970 zł + 30 zł)
 5. Całkowita kwota do zwrotu = 6000 zł

RRSO dla takiej pożyczki będzie wynosić 819%, o ile jest to standardowa 30 – dniowa chwilówka.

Koszt całkowity pożyczki a darmowe chwilówki

Szczególnie interesujące są darmowe pożyczki internetowe. W ich przypadku całkowite koszty pożyczki są równe zeru. Przykład tego typu oferty jest następujący:

 1. Całkowita kwota pożyczki = 5000 zł
 2. Prowizja = 0 zł
 3. Odsetki = 0 zł
 4. Całkowity koszt pożyczki = 0 zł
 5. Całkowita kwota do zwrotu = 5000 zł

Gdy całkowite koszty pożyczki są zerowe, to wartość RRSO zawsze opiewa na zero procent. Mówiąc jeszcze prościej, w przypadku tzw. darmowych chwilówek zwraca się dokładnie taką samą kwotę, jaką się pożyczyło.

Od czego zależy całkowity koszt pożyczki offline?

Mając do czynienia z pożyczkami pozabankowymi dostarczanymi do domu, czy tradycyjnymi pożyczkami bankowymi zwykle ma się do czynienia z dłuższą listą kosztów niż przy pożyczce online. Poza prowizją i odsetkami pojawić się tu mogą zwłaszcza następujące opłaty:

 • Opłata przygotowawcza, będąca kosztem związanym z przygotowaniem umowy o pożyczkę.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku, czyli za to, że system i pracownicy pożyczkodawcy zweryfikowali wniosek.
 • Opłata za obsługę w domu klienta, pojawiająca się w przypadku pożyczek dostarczanych w gotówce przez przedstawiciela pożyczkodawcy.
 • Opłata za czek GIRO, uiszczana w przypadku pożyczek gotówkowych online odbieranych na poczcie.
 • Opłaty administracyjne związane z np. z monitorowaniem terminowego spłacania zobowiązania.
 • Opłata za ubezpieczenie pożyczki, np. od utraty dochodów. Ta opłata zwykle pojawia się w przypadku kredytów bankowych opiewających na znaczne sumy.
 • Opłata za ustanowienie zabezpieczenia lub poręczenia, jeśli takowe dotyczą konkretnej oferty pożyczki.

Na ogół kredytodawcy stosują tylko część z powyższych kategorii kosztów. Same nazwy poszczególnych opłat nie mają zaś de facto żadnego znaczenia. Liczy się tylko ich zsumowana wartość, czyli właśnie całkowity koszt pożyczki.

Czym są koszty pożyczki?

RRSO a całkowity koszt pożyczki — co ważniejsze?

Porównując oferty pożyczkowe, zawsze warto zwracać uwagę na całkowity koszt pożyczki oraz RRSO. Gdy zestawia się oferty z tym samym okresem kredytowania (tymi samymi warunkami i terminami spłaty), to zawsze niższe RRSO będzie też oznaczać mniejsze całkowite koszty pożyczki. Dla przykładu, poniżej ukazujemy porównanie dwóch chwilówek pozabankowych z tym samym okresem kredytowania:

Oferta A:

 1. Całkowita kwota pożyczki = 5000 zł
 2. Całkowity koszt pożyczki = 1000 zł
 3. Całkowita kwota do zwrotu = 6000 zł
 4. RRSO = 819%
 5. Okres kredytowania = 30 dni

Oferta B:

 1. Całkowita kwota pożyczki = 5000 zł
 2. Całkowity koszt pożyczki = 808 zł
 3. Całkowita kwota do zwrotu = 5808 zł
 4. RRSO = 518%
 5. Okres kredytowania = 30 dni

W powyższym przypadku pożyczki na 30 dni oferta „B” jest lepszym wyborem dla klienta z punktu widzenia kosztów. Cechuje się ona bowiem niższym RRSO, niższym całkowitym kosztem pożyczki, a więc też i niższą całkowitą kwotą do zwrotu.
Nieco inny przypadek może wystąpić, gdy porównuje się oferty z różnym okresem kredytowania. Za przykład można podać następujące zestawienie:

Oferta C:

 1. Całkowita kwota pożyczki = 5000 zł
 2. Całkowity koszt pożyczki = 1400 zł
 3. Całkowita kwota do zwrotu = 6400 zł
 4. RRSO = 1916%
 5. Okres kredytowania = 30 dni

Oferta D:

 1. Całkowita kwota pożyczki = 5000 zł
 2. Całkowity koszt pożyczki = 1592 zł
 3. Całkowita kwota do zwrotu = 6592 zł
 4. RRSO = 372%
 5. Okres kredytowania = 65 dni

Oferta „C” z okresem kredytowania 30 dni w powyższym przykładzie wyróżnia się niższym całkowitym kosztem pożyczki, a więc też niższą całkowitą kwotą do zwrotu. Z kolei przewagą oferty „D” z okresem kredytowania równym 65 dni jest niższy poziom RRSO.
To, którą z tych dwóch ofert wybrać, zależy od indywidualnych preferencji. Oferta „C” będzie lepsza, gdy priorytetem są możliwie najniższe całkowite koszty pożyczki. Tymczasem z oferty „D” powinno się skorzystać wtedy, gdy chce się mieć więcej czasu na dokonanie spłaty zobowiązania.

Ile wynosi maksymalny całkowity koszt pożyczki?

Na polskim rynku pożyczkodawcy i kredytodawcy nie mogą ustalać kosztów pożyczki w dowolny sposób. Poszczególne kategorie opłat muszą się mieścić w ramach określonych przez przepisy zawarte w aktach prawnych.
Dla pożyczek pozabankowych kwestia maksymalnych całkowitych kosztów jest określona zwłaszcza w tzw. ustawie antylichwiarskiej. W ostatnich latach wysokość maksymalnych kosztów pożyczek zmieniała się jednak parokrotnie, po decyzjach podejmowanych przez polskie władze. Wysokość maksymalna kosztów jest przy tym zależna od stopy referencyjnej NBP.

Czym jest reprezentatywny przykład pożyczki?

Polskie prawodawstwo nie tylko określa maksymalne całkowite koszty pożyczki, ale też nakłada na pożyczkodawców obowiązek informacyjny. Jednym z nich jest konieczność prezentowania tzw. reprezentatywnego przykładu pożyczki. Takowy pojawia się np. na stronach internetowych instytucji pożyczkowych.
Reprezentatywny przykład pożyczki zawiera szereg danych i informacji, na temat całkowitego kosztu pożyczki i jego składowych, całkowej kwoty pożyczki, czy wysokości RRSO. Co kluczowe, pożyczkodawcy nie mogą tam ukazać dowolnego przykładu. Prawo ściśle określa, jaki przykład oferty pożyczki można uznać za reprezentatywny. W efekcie reprezentatywny przykład pożyczki to dobry punkt odniesienia, przy ocenie ogólnej atrakcyjności oferty danego pożyczkodawcy.

Kalkulator chwilówek i kosztów pożyczki

Przynajmniej ogólna wiedza na temat tego, co składa się na całkowity koszt pożyczki internetowej, jest bardzo przydatna w przypadku osób, chcących ubiegać się o tego typu finansowanie. Niemniej po pożyczki online sięga się między innymi po to, by środki finansowe uzyskać szybko i prosto. Nie każdy ma przecież czas, by samodzielnie dokonywać obliczeń i porównywać szereg dostępnych ofert.
Właśnie dlatego powstało narzędzie, znane jako koszt pożyczki kalkulator Cashtero. Na naszej stronie głównej dostępny jest darmowy kalkulator, gdzie wybiera się wysokość i czas pożyczki, a następnie podaje potrzebne dane. Na samym końcu kalkulator Cashtero pokazuje instytucję pożyczkową, której oferta jest zbieżna z potrzebami danej osoby. W konsekwencji korzystną ofertę pożyczki online można uzyskać w dosłownie parę minut. Podkreślamy, że współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi pożyczkodawcami internetowymi, którzy są godni zaufania.

Całkowity koszt pożyczki a kłopot ze spłatą w terminie

Prowadząc rozważania dotyczące tego, co zawiera całkowity koszt pożyczki przez Internet, zwykle ma się na myśli standardową sytuację, gdy zobowiązanie zostało spłacone w terminie. Nieco inna sytuacja występuje wtedy, gdy z jakichś względów klientowi nie udało się dokonać terminowej spłaty. Wtedy to standardowy całkowity koszt pożyczki może zostać powiększony o dodatkowe opłaty, takie jak odsetki karne, czy opłaty za przetwarzanie przeterminowanego zobowiązania.
Informacje na temat tego, jakie koszty są naliczane przy nieterminowej spłacie zobowiązania, znaleźć można w umowie o pożyczkę. Dobrze też wiedzieć, jak postępować przy problemach ze spłatą. Postępowanie w zgodzie z kilkoma zasadami może ułatwić poradzenie sobie z problemem, a nawet sprawić, że koszty okażą się niższe. Istotną odpowiedzą na pytanie, ile może kosztować pożyczka w instytucji pozabankowej, jest to, że również wysokość dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie jest określona stosownymi przepisami.