Jak budować dobrą historię kredytową? Porady dla nowych przedsiębiorstw

Historia kredytowa jest fundamentem, na którym opiera się większość działań finansowych przedsiębiorstwa. Stanowi ona miarę wiarygodności i zdolności kredytowej firmy w oczach instytucji finansowych, dostawców, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Ze złą historią kredytową, nawet najbardziej obiecujące pomysły i doskonale zaplanowana strategia mogą spotkać się z trudnościami w pozyskiwaniu kapitału i osiąganiu sukcesu. 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnego przedsiębiorstwa jest nie tylko emocjonujące, ale także wymagające. Nowi przedsiębiorcy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, w tym zarządzaniu finansami, budowaniu marki i zdobywaniu zaufania klientów. Jednym z kluczowych aspektów, który często umyka uwadze, jest odpowiednia zdolność kredytowa.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest to zdolność potencjalnego pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy do spłacania pożyczek, lub kredytów w terminie. Innymi słowy, jest to możliwość do uregulowania zobowiązań finansowych zgodnie z ustalonymi warunkami, takimi jak terminy spłaty i wysokość rat. Banki i instytucje finansowe zwracają dużą uwagę na zdolność kredytową swoich klientów, ponieważ stanowi ona kluczowy element oceny ryzyka związanego z udzielaniem kredytów i pożyczek. Kiedy zwracamy się do banku o finansowanie, instytucja ta przeprowadza ocenę zdolności kredytowej, aby określić, czy jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty dług. Proces ten obejmuje analizę różnych czynników, które mogą wpłynąć na zdolność spłaty zobowiązań. 

Na co banki zwracają uwagę?

Przede wszystkim banki analizują historię wcześniejszych zobowiązań kredytowych, takich jak kredyty, karty kredytowe czy pożyczki. Wartość, terminowość i regularność spłat mają duży wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Pozytywna historia kredytowa wskazuje na odpowiedzialne podejście do zarządzania długiem. Istotne są również dochody i zatrudnienie, czyli aspekty w postaci źródeł i stabilności dochodów pożyczkobiorcy. Regularne, wystarczające i potwierdzone dochody wskazują na zdolność do spłaty zobowiązań. Kolejną istotną sprawą jest współczynnik zadłużenia. Banki obliczają stosunek zadłużenia do dochodu pożyczkobiorcy. Im niższa wartość, tym bardziej pożyczkobiorca jest uznawany za zdolnego do spłaty zobowiązań.

Do zasad budowania dobrej historii kredytowej można również zaliczyć regularność i terminowość spłat. Opóźnienia i niespłacone zobowiązania mogą negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej. Ważna jest również długość historii kredytowej. Firmy z długim stażem kredytowym mają większe szanse na pozytywną ocenę. W niektórych przypadkach, szczególnie w kredytach zabezpieczonych, banki mogą brać pod uwagę wartość aktywów, które pożyczkobiorca może zaoferować jako zabezpieczenie pożyczki. Cel pożyczki może wpływać na ocenę ryzyka. Na przykład, inwestycje w rozwijający się biznes mogą być postrzegane jako bardziej ryzykowne niż konsolidacja długów. 

Kredyt w nowej firmie

Czym jest scoring i jaki ma wpływ na budowanie historii kredytowej?

Scoring kredytowy, znany również jako punktacja kredytowa, to numeryczna ocena zdolności kredytowej danej osoby lub firmy. Jest to wskaźnik, który pomaga bankom, instytucjom finansowym i innym podmiotom ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu hipotecznego lub pożyczki. Punkty przyznawane są na podstawie różnych czynników finansowych i zachowań kredytowych, a wynik scoringowy jest używany do prognozowania, jak prawdopodobne jest terminowe spłacenie zobowiązań przez pożyczkobiorcę. Warto zauważyć, że agencje kredytowe i instytucje finansowe mogą stosować różne modele scoringowe, co może prowadzić do nieco odmiennych wyników. Najbardziej popularnym modelem jest FICO (Fair Isaac Corporation) Score, ale istnieją również inne modele używane w różnych krajach.

Historia kredytowa będzie coraz lepsza, jeśli zadbamy o regularne monitorowanie swoich finansów, terminową spłatę zobowiązań, unikanie opóźnień w płatnościach oraz odpowiedzialne zarządzanie kredytem i długiem. W ten sposób możemy zwiększyć swoją zdolność kredytową, co pomoże nam osiągnąć lepsze warunki finansowe i korzystniejsze oferty kredytowe w przyszłości. Budowanie pozytywnej historii kredytowej to kluczowy krok na drodze do finansowej stabilności i osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub indywidualnym budżetem. 

Jak zadłużenie segmentu wpływa na zdolność kredytową spółki?

Zobowiązania prywatne nie mają bezpośredniego wpływu na zdolność kredytową spółki. W przypadku spółki każda osoba z jej zarządu posiada indywidualną historię kredytową i scoring w BIK. Jeśli prezes spółki chce uzyskać kredyt dla firmy, jego własne indywidualne kredyty zostaną ocenione przez bank. Jeśli ma on nieodpowiednią historię kredytową, może to utrudnić uzyskanie kredytu dla całej spółki.

Czym jest amortyzacja i jak wpływa na zdolność kredytową?

Amortyzacja jest procesem rozkładania kosztów aktywów trwałych, takich jak maszyny, budynki, pojazdy, na kilka lat, aby odzwierciedlić ich zużycie lub wykorzystanie w trakcie działalności przedsiębiorstwa. Jest to metoda księgowa, która pozwala na równomierne rozłożenie kosztów na cały okres użytkowania aktywów. Dzięki temu amortyzacja odzwierciedla rzeczywisty spadek ich wartości w miarę upływu czasu. Firma z niewielkim dochodem i wykazywaną amortyzacją ma więc o wiele wyższą wiarygodność kredytową. 

Jak zbudować historię kredytową

Leasing i gwarancje bankowe w budowaniu historii kredytowej

Leasing to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna wynajmuje aktywa (np. pojazd, maszyny, sprzęt) od instytucji leasingowej za ustalony okres czasu, płacąc regularne raty. Podczas trwania umowy leasingowej, ratalne płatności są monitorowane przez biura informacji kredytowej. Terminowe spłacanie rat leasingowych może wpłynąć pozytywnie na historię kredytową, podobnie jak w przypadku spłaty innych form kredytu. Regularne spłacanie rat leasingowych świadczy o odpowiedzialności finansowej i zdolności do zarządzania zadłużeniem, co może zwiększyć zaufanie instytucji finansowych i pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową.

Gwarancja bankowa to zobowiązanie banku, że w razie niewykonania umowy przez klienta (np. niezapłacenie za dostarczone towary lub usługi), bank wypłaci umówioną sumę pieniędzy na rzecz beneficjenta umowy. Jej wydanie może być potraktowane przez biura informacji kredytowej jako dodatkowe zobowiązanie finansowe, które będzie uwzględnione przy ocenie zdolności kredytowej klienta. Terminowe i odpowiedzialne spłacanie zobowiązań wynikających z gwarancji bankowych również dobrze wpływa na wiarygodność finansową. 

Kilka słów o crowfundingu

Crowdfunding to model finansowania, w którym osoby indywidualne lub firmy zgromadzone na platformie internetowej inwestują środki finansowe w projekty, lub przedsięwzięcia, często udzielając wsparcia finansowego w zamian za określone korzyści lub udziały w zyskach. Chociaż ten rodzaj finansowania nie wpływa bezpośrednio na budowanie historii kredytowej, sukces w kampanii crowdfundingowej może dostarczyć pozytywnych sygnałów dla potencjalnych kredytodawców. Przy odpowiedzialnym zarządzaniu finansami, może przyczynić się do dalszego budowania swojej pozytywnej historii kredytowej i rozwoju przedsiębiorstwa.

Podsumowanie:
Jak zbudować zdolność kredytową w nowej firmie -9 sprawdzonych sposobów:

  1. Ustal solidny plan biznesowy: Opracuj klarowny plan działalności, obejmujący cele, strategię finansową i prognozy przyszłych przychodów i wydatków.
  2. Płać rachunki na czas
  3. Zachowaj niski poziom zadłużenia (stosunek długu do kapitału na rozsądnym poziomie)
  4. Rozwijaj dobre relacje z bankiem: regularny kontakt z bankiem i utrzymywanie dobrej relacji z doradcami finansowymi pomoże w zrozumieniu Twoich potrzeb finansowych i korzystniejszych ofertach kredytowych.
  5. Pozyskuj pozytywne referencje handlowe: dobre relacje z dostawcami, klientami i kontrahentami mogą skutkować pozytywnymi referencjami, które dodatkowo wzmocnią Twoją zdolność kredytową.
  6. Monitoruj swoją zdolność kredytową w BIK
  7. Wykazuj stabilność finansową: banki i instytucje finansowe chętniej udzielają kredytów firmom, które wykazują stabilność finansową i długoterminowy potencjał wzrostu.
  8. Dywersyfikuj źródła finansowania: korzystaj z różnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, linie kredytowe, leasing czy faktoring, aby zwiększyć różnorodność w finansowaniu firmy.
  9. Staraj się o odpowiednią ilość kredytów: zbyt wiele próśb o kredyt w krótkim czasie może negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

Pamiętaj, że w miarę upływu czasu i regularnego spłacania kredytów, Twoja historia kredytowa będzie się poprawiać, co z kolei wpłynie na wzrost zdolności kredytowej.

Czytaj dalej: