Co to jest pożyczka i jakie są jej rodzaje?

Chyba każdy orientuje się, na czym ogólnie polega pożyczka. Wszakże od czasu do czasu niemal wszyscy pożyczają mniejsze lub większe sumy pieniędzy. Dobrze jednak jest bliżej przyjrzeć się temu, co to jest pożyczka. Taka wiedza pozwala podejmować świadome decyzje finansowe, a więc pośrednio może przyczynić się do zaoszczędzania środków finansowych.

Jak definiuje się pożyczkę?

Prawnej odpowiedzi na pytanie, co to jest pożyczka, można doszukać się w Kodeksie Cywilnym (KC). W artykule 720 § 1 tego aktu prawnego występuje jej dokładna definicja. Pojawia się tam informacja, że przez zawarcie umowy o pożyczkę, pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać określoną ilość pieniędzy (lub też rzeczy), a pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać jej zwrotu.
Stronami umowy o pożyczkę mogą być zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Oznacza to, że przykładowo pożyczając od znajomego kilkanaście złotych, zawiera się umowę o pożyczkę, w świetle przepisów prawa. Taka umowa może być zawarta ustnie. KC przewiduje, że dla pożyczek wartych co najmniej 1000 zł, powinna zostać zachowana forma ustna.
Choć pożyczki w gronie znajomych nie należą do rzadkości, to na ogół mówiąc o pożyczce, ma się na myśli zaciągnięcie zobowiązania np. w instytucji pożyczkowej. Tradycyjnie pożyczki zawierało się tylko stacjonarnie. Dziś jednak ogromną popularnością cieszą się szybkie pożyczki przez Internet, które można zaciągnąć bez wychodzenia z domu.

Czym pożyczka różni się od kredytu?

Często pojęcie „pożyczki” i „kredytu” jest stosowane zamiennie. Rzeczywiście pod wieloma względami cechy pożyczki i kredytu są identyczne. Po prostu jedna ze stron pożycza pieniądze, a druga zobowiązuje się do ich zwrotu na wspólnie umówionych warunkach.
Z prawnego punktu widzenia odpowiedzieć na to, co to jest pożyczka, będzie jednak nieco inna niż odpowiedź na to, czym jest kredyt. Prawo wskazuje bowiem na to, że kredyty sensu stricto mogą być udzielane wyłącznie przez banki — podstawą jest tu Prawo Bankowe. Z kolei pożyczki są udzielane na podstawie KC przez osoby fizyczne i firmy. Notabene istnieją jednak akty prawne, które w równym stopniu dotycząc kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych. Najlepszym przykładem jest tu Ustawa o Kredycie Konsumenckim.
Uogólniając różnice pomiędzy pożyczką pozabankową i kredytem w banku dotyczą dostępnych kwot, liczby procedur i szans na akceptację wniosku. Pozabankowe pożyczki opiewają na relatywnie niewysokie kwoty, zwykle wynoszące do kilkunastu tysięcy złotych. Ich zaletą jest znacznie mniejsza liczba wymagań i formalności do spełnienia, przez co łatwiej je uzyskać. Kredyty bankowe (np. hipoteczne) mogą zaś opiewać na znacznie wyższe kwoty. Niemniej uzyskanie finansowania w banku bywa trudne. Wnioskodawca jest zobowiązany do spełnienia szeregu kryteriów i załatwienia licznych formalności.

Gdzie dostępne są pożyczki?

Obecnie bardzo często klienci wybierają pożyczki pozabankowe za pośrednictwem Internetu. To wygodne rozwiązanie, ponieważ potrzebne pieniądze można uzyskać w wysoce poufny sposób bez ruszania się z domu. Wszystkie formalności wypełnia się online, a środki finansowe trafiają na wskazane konto bankowe.
Na rynku pojawiają się też inne możliwości, np. pożyczki załatwiane przez Internet, które jednak są wypłacane w gotówce. W tym przypadku po załatwieniu formalności drogą internetową, pieniądze odbiera się np. na poczcie lub w oddziale Banku Pocztowego przez tzw. czek GIRO. Skorzystać też można z usług pożyczkodawców dostarczających gotówkę do domu przez przedstawicieli (lub przez kuriera). Z pożyczkodawcą można się zaś skontaktować, np. przez telefon. To wygodna opcja, która jednak może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dostarczenie gotówki.

Jakie są rodzaje pożyczek i kto może je zaciągnąć?

Wśród wymagań, które trzeba zwykle spełnić, by uzyskać pożyczkę pozabankową przez Internet, pojawia się:

  • Ukończenie 18 roku życia, choć poszczególni pożyczkodawcy często dedykują swe usługi ściśle określonej grupie wiekowej, np. 21 – 70 lat.
  • Bycie polskim obywatelem, czasem też stawiany jest wymóg przebywania na terenie kraju.
  • Operowanie ważnym dowodem osobistym oraz posiadanie konta w polskim banku.
  • Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności i historii kredytowej.
    Na uwadze trzeba mieć jednak to, że poszczególni pożyczkodawcy mogą wymagać spełnienia nieco innych kryteriów. W ogólnym rozrachunku wszystkie pożyczki działają tak samo i polegają na przekazaniu pieniędzy klientowi na określonych warunkach spłaty. Jednakże sytuacje i potrzeby pożyczkobiorców bywają przeróżne. Dlatego też wyróżniono szereg typów pożyczek pozabankowych. Te najpopularniejsze prezentujemy w następnych paragrafach.
Jak definiuje się pożyczkę

Co oznacza pożyczka na dowód?

Można powiedzieć, że praktycznie wszystkie pożyczki zaciągane przez sieć to pożyczki na dowód. W ich przypadku nie potrzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach. Wystarczy tylko w formularzu pożyczkowym wpisać numer i serię dowodu osobistego. Takie rozwiązanie sprawia, że pieniądze można uzyskać nadzwyczaj prosto i szybko. Część pożyczkodawców wykorzystuje systemy płatności błyskawicznych, takie jak BlueMedia, by przyspieszyć tempo wypłaty środków. W konsekwencji pieniądze na koncie mogą pojawić się już po kilku minutach od zawarcia umowy pożyczkowej.
By uniknąć prób wyłudzeń pożyczek, instytucje pożyczkowe są zobligowane do zweryfikowania tożsamości swoich klientów. Jednak w przypadku pożyczek na dowód przez Internet weryfikacja tożsamości również jest przeprowadzana przez sieć. Tożsamość potwierdza się przez specjalne darmowe aplikacje np. Instantor (tzw. pożyczka bez przelewania grosza) albo przelew weryfikacyjny, który zwykle opiewa na symboliczny grosz.
Warto zauważyć, że pożyczkodawcy pozabankowi przy wyliczaniu zdolności kredytowej zwykle akceptują też dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dostępne są więc też oferty finansowania, które określa się mianem pożyczki dla rolników.

Czym różni się chwilówka od pożyczki ratalnej?

Zastawiając się nad tym, co to jest pożyczka, nie sposób pominąć tzw. chwilówek, które już lata temu podbiły polski rynek pożyczek. Chwilówka to nieformalny termin oznaczający pożyczki zaciągane na krótki czas (zwykle do 30 dni). Ich cechą charakterystyczną jest to, że spłaty dokonuje się w jednej racie.
Z kolei pożyczki na raty są z zasady zaciągane na minimum 3 miesiące, choć ich okres kredytowania może wynosić też kilka lat. Pożyczki ratalne mogą opiewać na znacznie wyższe kwoty od chwilówek. Z kolei rozbicie zobowiązania na raty sprawia, że miesięczna kwota do spłaty może opiewać na relatywnie niewysoką wartość.

Co to jest pożyczka bez zdolności kredytowej dla bezrobotnych?

Przy ubieganiu się o jakiekolwiek finansowanie, konieczne jest wykazanie się odpowiednią zdolnością kredytową. Definiuje się ją jako zdolność do terminowej spłaty potencjalnego zobowiązania finansowego. Jednakże zdolność kredytowa jest obliczana w różny sposób. Wyjątkowo restrykcyjne są tu banki, które pozytywnie spoglądają praktycznie tylko na dochody uzyskiwane z umowy o pracę. Najlepiej by była ona zawarta na czas nieokreślony.
Tymczasem pozabankowi pożyczkodawcy, w ogólnym rozrachunku, akceptują wszelkie ewidencjonowane dochody. Pożyczki bez zdolności kredytowej dla bezrobotnych, czy pożyczki bez dochodu to terminy oznaczające oferty dla ludzi, którzy uzyskują dochody z innych źródeł niż umowa o pracę. Takim źródłem może być np. praca tymczasowa, a czasami też stypendia, świadczenia socjalne itp. Największe szanse na uzyskanie finansowanie ma się wtedy, gdy dochody są uzyskiwane w możliwie regularnych odstępach.

Co to jest pożyczka od 18 lat?

Siłą rzeczy, wchodząc w dorosłość, nie można mieć długiej i pozytywnej historii kredytowej. Od 18-latków trudno też wymagać ustabilizowanej sytuacji zawodowej, gdyż dopiero wchodzą oni na rynek pracy. Jednakże dla banków młodzi dorośli stanowią zbyt dużą niewiadomą, przez co bardzo rzadko uzyskują akceptację wniosku o kredyt bankowy.
Inaczej wygląda sytuacja na rynku pożyczek pozabankowych. Tu wszystko zależy od polityki konkretnego pożyczkodawcy. Poszczególni pożyczkodawcy ustalają minimalny wiek dla klientów, których obsługują. Może to być np. 20, czy 19 lat. Zdarzają się jednak też i pożyczkodawcy kierujący swą ofertę także dla 18-latków.

Jak działa pożyczka dla emerytów i rencistów?

Seniorzy zwykle mogą poszczycić się wyjątkowo pewnym i regularnym (choć często niespecjalnie wysokim) dochodem, jakim jest emerytura wypłacana co miesiąc przez ZUS, czyli instytucję państwową. Mimo tego emeryci miewają spore problemy z uzyskaniem finansowania w banku.
Tymczasem instytucje pozabankowe akceptują emerytury (a także renty) jako źródło dochodu przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Emeryci mają tu więc spore szanse na uzyskanie pożyczki na dowolny cel. Kluczowe znaczenie ma jednak wiek wnioskodawcy. Poszczególne instytucje pożyczkowe mogą akceptować wnioski od klientów do np. 70, 75, czy 80 roku życia.

Na czym polega pożyczka bez BIK i bez BIG dla zadłużonych?

Skupiając się na kwestii, co to jest pożyczka i jak jest udzielana, trzeba zwrócić uwagę na katalogi dłużników. Występują dwie kategorie takich katalogów. Pierwsza z nich to BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej założone przez Związek Banków Polskich. Pojawiają się tam informacje o wszelkich zobowiązaniach pożyczkowych i kredytowych, jakie dana osoba zaciągała w ostatnich latach.
Z kolei BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej obejmuje kilka katalogów, a zwłaszcza InfoMonitor, ERIF oraz KRD. W tych katalogach pojawiają się informacje o tym, czy dana osoba ma zadłużenie w banku, instytucji pożyczkowej, ale też w przedsiębiorstwach niezwiązanych z branżą finansową (mogą się tam więc pojawić informacje np. o niespłaconych rachunkach).
Dane z BIK i BIG są brane pod uwagę przy ocenie historii kredytowej. Banki wymagają dobrej i długiej historii kredytowej. Kiepski BIK, czy aktualny wpis w BIG informujący o zadłużeniu działa w sposób dyskwalifikujący. Osoby z nie najlepszą historią kredytową oraz zmagające się z zadłużeniem mają szansę uzyskać pożyczkę w sektorze pozabankowym. Takowa znana jest właśnie jako pożyczka bez BIK i BIG, czy pożyczka dla zadłużonych. To, czy taka pożyczka zostanie rzeczywiście wypłacona, zależy od konkretnego przypadku i podejścia danego pożyczkodawcy.

Jak funkcjonują pożyczki prywatne i społecznościowe?

Mówiąc o pożyczkach pozabankowych, zwykle ma się na myśli oferty od prywatnych instytucji pożyczkowych, które swe usługi świadczą w trybie online. Instytucje pożyczkowe to po prostu przedsiębiorstwa prowadzące działalność na szeroką skalę.
Jak już jednak wspomniano, zgodnie z prawem pożyczki mogą być też udzielane przez soby fizyczne, a więc i drobnych indywidualnych inwestorów. Tu pojawia się pojęcie tzw. prywatnej pożyczki. Takową także można załatwić przez Internet, o ile znajdzie się prywatnego pożyczkodawcę w sieci. Zalecić tu można jednak dużą ostrożność i zachowanie zasady ograniczonego zaufania. Bezwzględnie trzeba też dokładnie przeczytać umowę pożyczkową przed jej podpisaniem.
Pożyczki społecznościowe są podobne do pożyczek prywatnych od indywidualnych inwestorów. W ich przypadku pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy są jednak łączeni przez przygotowane do tego celu portale internetowe.

Kiedy zaciąga się pożyczki konsolidacyjne?

Nierzadko zdarza się, że jedna osoba ma kilka zobowiązań finansowych jednocześnie. W pewnym momencie może okazać się zaś, że zsumowana wysokość wszystkich rat do zapłaty w ciągu miesiąca osiąga niepokojąco wysoki poziom. Właśnie w takich sytuacjach dobrym wyjściem może okazać się konsolidacja zadłużenia.
Pożyczka konsolidacyjna to połączenie wszystkich zobowiązań w jedno. Korzyścią tego rozwiązania jest uzyskanie niższej kwoty do spłaty w skali miesiąca. Ponadto posiadanie jednego zobowiązania zamiast kilku zwiększa przejrzystość finansową. Pożyczki konsolidacyjne są oferowane w sektorze bankowym, ale tez przez paru internetowych pożyczkodawców.

zaciągnąć pożyczkę

Na czym polegają pożyczki pod zastaw lub z poręczeniem?

Pozabankowe pożyczki pod zastaw i pożyczki z poręczeniem są zaciągane głównie w dwóch przypadkach. Po pierwsze bierze się je wtedy, gdy chce się uzyskać wyjątkowo duże sumy, np. kilkadziesiąt tysięcy złotych. Drugim przypadkiem jest bardzo skomplikowana sytuacja pożyczkobiorcy, w tym duże zadłużenie, czy nikła zdolność kredytowa.
Przykładem pożyczki pod zastaw jest zakup samochodu z użyciem finansowania zewnętrznego i wpisem do dowodu rejestracyjnego. Zalecamy jednak, by pożyczkę pod zastaw lub z poręczeniem zaciągać wyłącznie po dużym namyśle. Brak terminowej spłaty może bowiem oznaczać spore kłopoty.

Co trzeba wiedzieć o darmowych pożyczkach?

Chyba najlepszą ofertą na rynku pożyczek pozabankowych online są tzw. darmowe chwilówki. To pożyczki pozbawione wszelkich kosztów, co oznacza, że ich RRSO wynosi zero procent. Pożyczkobiorca ma więc do zwrotu identyczną sumę do tej, którą pożyczył.
Darmowe pożyczki pojawiają się w ofercie wielu internetowych pożyczkodawców. By taka pożyczka rzeczywiście okazała się całkowicie pozbawiona kosztów, zazwyczaj konieczne jest spełnienie dwóch kryteriów. Po pierwsze z oferty danej instytucji pożyczkowej trzeba korzystać pierwszy raz. Po drugie zwrot pożyczki musi nastąpić w terminie zapisanym w umowie — zwykle jest to 30 dni.

Co to jest refinansowanie pożyczki?

Gdy ma się problem z terminową spłatą pożyczki, to warto bezzwłocznie skontaktować się z działem obsługi instytucji pożyczkowej, np. przez telefon. Wtedy to zaproponowane może zostać refinansowanie chwilówek. Polega ono na tym, że zaciągana jest pożyczka u innego pożyczkodawcy, celem spłaty wcześniejszego zobowiązania. W ten sposób można zyskać trochę czasu i uniknąć naliczenia odsetek karnych.
Należy jednak zauważyć, że pojawia się wtedy opłata za refinansowanie pożyczki, czyli dodatkowy koszt. Refinansowanie może być pomocne, jednak wiąże się z ryzykiem rolowania długu. To na dłuższą metę może doprowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Dlatego też jest bardzo ważne, by z refinansowania korzystać rozsądnie, a spłaty pożyczki refinansującej dokonać już w terminie.

Jakie są zasady działania pożyczki pozabankowej dla firm?

Sektor pozabankowy oferuje też pożyczki dla przedsiębiorców. Podobnie jak w przypadku ofert dla klientów indywidualnych, tak i tu internetowi pożyczkodawcy stawiają dużo łagodniejsze wymagania wobec klientów niż banki. Czasem możliwe jest znalezienie nawet pożyczki dla firm od pierwszego dnia działalności.
Oferta pożyczek online dla przedsiębiorców cechuje się elastycznością. Znaleźć można standardowe pożyczki ratalne, ale też i pozabankową linię kredytową. Zakres dostępnych kwot i długość okresu kredytowania mogą być różne. Niektórzy pożyczkodawcy proponują sumy liczone nawet w setkach tysięcy złotych na kilka lat, choć oczywiście w przypadku takich ofert konieczne może być przedstawienie zabezpieczenia.

Co to jest pożyczka leasingowa?

Przedsiębiorcy mają szeroki wybór form uzyskania finansowania zewnętrznego. Sporą popularnością cieszy się leasing zawierany np. przy zakupie samochodów. Uogólniając, leasing polega na tym, że przedsiębiorca w ramach leasingu nabywa np. właśnie samochód i dokonuje cyklicznych spłat. Gdy cała wartość leasingu zostanie spłacona, to formalnie samochód staje się własnością przedsiębiorcy.
Tymczasem pożyczka leasingowa oznacza, że w powyższym przypadku przedsiębiorca od razu staje się formalnym posiadaczem zakupionego samochodu. Pożyczka leasingowa od kredytu bankowego różni się głównie warunkami, jakie trzeba spełnić. Firmy leasingujące nie narzucają klientom aż tak rygorystycznych kryteriów, jak banki. Wciąż jednak są one większe niż w przypadku ofert pożyczek od instytucji pozabankowych.

Jak bezpiecznie zaciągnąć pożyczkę?

Świadomość tego, co to jest pożyczka, jest ważna. Równie ważna, a może nawet ważniejsza jest wiedza na temat tego, jak pożyczać w sposób bezpieczny. Kluczowe jest to, by z ofert pożyczek korzystać po namyśle. Zawsze warto upewnić się, że terminowa spłata poszczególnych rat będzie wykonalna.
Powinno się też zwrócić uwagę na to, czy korzysta się z usług wiarygodnego pożyczkodawcy. Warto przy tym zachować zasadę ograniczonego zaufania i dokładnie przeczytać wszystkie zapisy znajdujące się w umowie o pożyczkę.

Wskazane jest także porównanie dostępnych możliwości na rynku, po to, by wybrać najkorzystniejszą dla siebie propozycję. Na szczęście w tym celu wcale nie trzeba spędzać godzin nad prowadzeniem szczegółowych analiz. Można się bowiem wspomóc specjalistycznymi narzędziami.
W przypadku krótkoterminowych pożyczek online polecamy kalkulator ofert pożyczek od Cashtero. Trzeba tylko wybrać kwotę i czas pożyczki oraz podać potrzebne informacje. Nasz kalkulator dokona wielowymiarowych analiz i pokaże najkorzystniejszą w danej sytuacji ofertę pożyczki internetowej. Cashtero współpracuje wyłącznie z uznanymi instytucjami pożyczkowymi i pozwala uzyskać do 10000 zł z okresem kredytowania do 90 dni.